Wiza Tranzytowa Indie


 • Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych
 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę:
  • 1 wypełniony on-line egzemplarz wniosku wizowego,
  • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego,
  • paszport ważny co najmniej 1 rok, zawierający co najmniej jedną wolną stronę
  • kopia potwierdzonej rezerwacji na samolot lub biletu na dalszą podróż.
 • Poza tym w szczególnych wypadkach:
  • kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy)
  • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)
  • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy)
 • Ważna jest 15 dni od momentu jej wydania.
 • cena:217 PLN