Wiza Biznesowa Indie


 • Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)
 • Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę:
  • wypełniony on-line i następnie wydrukowany egzemplarz wniosku wizowego,
  • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego,
  • paszport ważny co najmniej 1 rok, zawierający co najmniej jedną wolną stronę,
  • kopia potwierdzonej rezerwacji na samolot lub biletu w obie strony,
  • zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach;
  • zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątka firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
  • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Czas na jaki wiza jest wydawana to maksimum 3 miesiące (okres ten może być krótszy i zależy od decyzji Konsulatu).
 • Ambasada wymaga aby na minimum 2 tygodnie przed lotem aplikować o wizę
 • Cena:792 PLN

 

TUTAJ ZAREZERWUJESZ HOTEL