Wiza turystyczna Chiny


Niezbędne dokumenty:

  • 1 wniosek wizowy,
  • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy,
  • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm),
  • rezerwacja lotnicza,
  • kserokopia karty pobytu w Polsce, lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski, lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
  • oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Czas oczekiwania na wizę:

  • 7 dni – tryb normalny,
  • 4 dni – tryb ekspresowy,

Opłata konsularna:

Od dnia 15 marca 2008 roku Wydział Konsularny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pobiera od obywateli polskich ubiegających się o wizy wjazdowe do Chin następujące opłaty:

1. Za indywidualną wizę wjazdową do Chin każdego typu pobiera się 220 złotych;

2. Za wizy grupowe pobiera się po 180 złotych od każdej osoby;

 

Hotel:

TUTAJ ZAREZERWUJESZ HOTEL W CHINACH

Do ceny pośrednictwa należy doliczyć ewentualne koszty przesyłki dokumentów do miasta, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna

 

Dokumenty do pobrania:

Zapisz wniosek wizowy na dysk