Wiza Prywatna Białoruś


Niezbędne dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
  • jedno aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 х 4,5 cm,
  • paszport  ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy,
  • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
  • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem,
  • do wizy jedno lub dwukrotnej do 30 dni należy dołączyć skan paszportu obywatela Białorusi – strona ze zdjęciem i strona z meldunkiem (wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem),
  • Ambasada Białorusi w przypadku wiz do 30 dni może poprosić o oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej,
  • do wizy powyżej 30 dnii wymagane jest zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd paszportowy na terenie Białorusi.

WIZA PRYWATNA już od – 190 zł brutto -5 dni roboczych

 

do ceny wizy należy doliczyć koszt obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, cena zależna od ilości dni.

 

Opłata konsularna:

Rodzaj wizy/Tryb 5dni
2 dni
Jednokrotna do 30 dni 25 Euro +25 Euro
Dwukrotna do 30 dni 35 Euro +25 Euro
Wielokrotna do 3 miesięcy 60 Euro +25 Euro
Roczna 150 Euro +25 Euro

 

Do ceny pośrednictwa należy doliczyć ewentualne koszty przesyłki dokumentów do miasta, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna

 

Dokumenty do pobrania:

Zapisz wniosek wizowy na dysk