Wiza Biznesowa Białoruś


Niezbędne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
 • jedno aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 х 4,5 cm,
 • paszport  ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy,
 • obowiązkowe bezpiecznie kosztów leczenia za granicą.
 • dla wizy jedno lub dwukrotnej do 30 dni należy dołączyć zaproszenie od firmy białoruskiej,
 • dla wizy wielokrotnej do 3 miesięcy należy przedstawić zaproszenie od firmy białoruskiej,
 • dla wizy wielokrotnej powyżej 3 miesięcy należy przedstawić:
 • zaproszenie od firmy białoruskiej oryginał,
 • kopia kontraktu pomiędzy firmą  białoruską a polską,
 • oryginał wypisu z rejestru działalności gospodarczej firmy z Białorusi (zapraszającej).
 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy

WIZA BIZNESOWA już od – 190 zł brutto -5 dni roboczych

 

do ceny wizy należy doliczyć koszt obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, cena zależna od ilości dni.

 

Opłata konsularna:


Rodzaj wizy/Tryb 5 dni
2 dni
Jednokrotna do 30 dni 25 Euro +25 Euro
Dwukrotna do 30 dni 35 Euro +25 Euro
Wielokrotna do 3 miesięcy 60 Euro +25 Euro
Roczna 150 Euro +25 Euro

Do ceny pośrednictwa należy doliczyć ewentualne koszty przesyłki dokumentów do miasta, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna

 

Dokumenty do pobrania:

Zapisz wniosek wizowy na dysk