Ambasada Republiki Słowackiej


Adres: ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Telefon: 22 525-8110
Fax: 22 525-8122
Adres e-mail firmy: slovakia@waw.pdi.net
Adres strony: http://www.ambasada-slowacji.pdi.pl
Osoby zarządzające:
Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
Magada Vaśaryova Ambasador
Frantiśek Mazanik Radca Handlowy
Alexander Melsitov Konsul